11.03.2012 Tarihinde Yapılacak Diyanet İşleri Bakanlığı Yeterlilik Sınavı Başvuru Bilgileri

DUYURU
Diyanet İşleri Başkanlığınca MEB Yenilik Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne
yaptırılan 2012 Yeterlik Yazılı Sınavı için başvuru ücretlerini yatırdığı halde sistemde henüz
kaydı bulunmayan adaylar olduğu tespit edilmiştir.
Sınav için ücret yatırmış olsalar dahi sistemde kayıtlı başvurusu bulunmayan adaylar sınava
alınmayacağı ve bu durumdaki adayların bundan sonraki süreçte zor duruma düşmemeleri için
bu duyurunun yapılması gerekli görülmüştür.
Adaylar;
1- 26.01.2012 tarihinde
http://personelweb.diyanet.gov.tr/personel/duyurular/duyurular.aspx adresinde
yayınlanan sınav duyurusunda belirtilen bankalara sınav ücretini yatıracaklardır.
2- Sınav ücretini yatırdıktan sonra
http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2/diyanet_yetmesbil/tckimliksor.aspx adresine giren
adaylar, Yeterlik Yazılı Sınavı e-başvuru ekranındaki gerekli uyarıları da dikkate
alarak müracaatlarını yapacaklardır.
3- Adaylar, e-başvuru işlemleri yapmadan evvel aşağıdaki bağlantıdan nasıl başvuru
yapılabileceğini resimlerle öğrenebilirler.
Diyanet İşleri Bakanlığı Yeterlilik Sınavı İçin Kayıt Nasıl Olunur?
Başvuruların kontrol edilmesi:
Başarılı bir başvuru işleminden sonra, yeniden “Başvuru Ana Sayfası”ndaki “Giriş” butonu
ile adayın kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfaya ulaşıldığında bu sayfada (kimlik bilgileri
kısmının üzerinde) “Başvuru Bilgisi: Başvurunuz sistemde kayıtlıdır” ibaresi
bulunmaktadır. Adaylar başvuru işleminden sonra yukarıdaki işlemi gerçekleştirerek
başvurularının sistemde kayıtlı olup olmadığını kontrol edebileceklerdir. “Başvuru Bilgisi:
Başvurunuz sistemde kayıtlıdır” ifadesi yer almayan başvuru sahiplerinin başvurularını
tekrarlamaları gerekmektedir.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü