Öğretmen Olmak Zorlaşıyor

ogretmenlik-zorlasacakMilli Eğitim Bakanlığı’ nın yönetmelikte yapmış olduğu değişikliğe göre artık öğretmen olmak daha da zorlaşacak. Her sene eğitim alanımızda bir değişiklik yapılarak dikiş tutturulmaya çalışılması süresince bir kara daha alındı. Öğretmen olmak için artık eğitim fakültesi mezunu olmak yetmeyecek, bunun yanında sözlü ve yazılı mülakatlara katılarak başarılı olmaları gerekecek.

Yeni yönetmeliğe göre ataması yapılan öğretmenler, bir yıl çalıştıktan sonra performansa tabi tutulacaktır. Performans, müfettiş, okul müdürü ve bir danışman öğretmen tarafından değerlendirme yapılacaktır. İlk dönem bir, ikinci dönemde ise iki tane yapılarak bunlardan başarı göstermeleri beklenecektir. Puanlamalar ise ilk dönemde yapılan mülakatın % 10’ u, ikincisinin % 30 ve sonuncusunun da % 60 alınarak puanlar hesaplanacaktır. Puanlama sisteminde 100 üzerinden 50’ yi geçmesi halinde başarılı sayılacaklardır. Barajın altında kalanlar, yani 50 puanı geçemeyen öğretmen adayları okul ile ilişiği kesilerek, hem öğretmen unvanını kaybedecek hem de memuriyetleri bitirilecektir. Performans değerlendirmesinden başarılı olan öğretmenleri birde sözlü ve yazılı mülakat beklemektedir. Bakanlıkça yapılacak olan sınavda Devlet memuru kanunu, bakanlık mevzuatı ve öğretmenlik uygulamalarına ilişkin sorular sorulacaktır, bunların yanı sıra ucu açık yoruma ve mantığa dayalı sorularda sorulması beklenmektedir. Sözlü sınavda ise öğretmen adayının iletişim kabiliyeti ölçülecektir. Sözlü ve yazılı sınavlarının ortalaması 60 ve üzeri olan kişilerde “aday” ibaresi kaldırılacaktır. Başarısız olması halinde başka bir okulda bir yıl daha göreve devam edecek, yıl sonunda tekrar değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Yönetmeliğin bu kararı yürürlüğe girerse uygulama önümüzdeki 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacaktır.

Yeni uygulama sayesinde hem öğretmenlik zorlaşmış olacak, hem de aday öğretmenler daha fazla kendilerini geliştirmeye çalışacaklardır. Yapılacak olan uygulama Eğitimimizde ne kadar yararlı olduğunu ilerleyen yıllarda göreceğiz.