2 Üniversitenin Adı Değişti, 1 Vakıf Üniversitesi Kuruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre İstanbul’da bir üniversite kurulması ve iki üniversitenin adının değiştirilmesine ilişkin düzenleme getirilmiş.

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na eklenen maddede, İstanbul’da İbrahim Arıkan Eğitim ve Bilim Araştırmaları Destekleme Vakfı tarafından Yükseköğretim Kanunu’nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip ”MEF Üniversitesi” adıyla bir vakıf üniversitesi kuruldu. Üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak, eğitim, mühendislik ve mimarlık, iktisadi ve idari bilimler, hukuk fakülteleri, meslek yüksekokulu, fen ve sosyal bilimler enstitüleri bulunuyor. Aynı kanunda yapılan düzenlemeye göre, ”Bilecik Üniversitesi”nin adı, ”Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi” ”Gazikent Üniversitesi” de ”Hasan Kalyoncu Üniversitesi” olarak değiştirildi.