sınıf geçme notu kaç ile etiketlenmiş başlıklar

Üniversite Öğrencilerinin Bittiği An

Sınıf geçme notu 65’e çıktı. AB’ye Uyum sağlamak için bütün üniversitelerde sınıf notu yükseltildi. Avrupa Birliği’ne üyelik kapsamında yükseköğrenimde kaliteyi artırmak, Avrupa’daki üniversitelerle uyumu sağlamak açısından başlatılan Bologna Süreci nedeniyle birçok öğrenci okulu uzattığını ve eğitim hayatını sonlandırma aşamasına geldiğini söyledi. Kocaeli Üniversitesi’nde de uygulamaya konulan süreç birinci ve