tibütaktan akademisyenlere destek ile etiketlenmiş başlıklar

Tubitak’tan Uludağ Üniversiyesi Akademisyenlerine Destek

Tübitak, Uludağ Üniversitesi’nde yeni araştırma ve projelerin geliştirilmesi ve bilim adamı adaylarına destek için “Bilgilendirme ve Eğitim Programı” düzenledi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), akademik araştırma projeleriyle sanayi ve kamu kuruluşlarına ait Ar-Ge projelerini desteklemek, toplantı ve yayınları teşvik etmek; geleceğin bilim insanlarına öğrenim hayatları boyunca burslar