Fen Liseleri ve Anadolu liseleri başarısız oldu

40 bin 669 öğrenci üzerindeki araştırma ilginç bilgiler ortaya koydu.

40 bin öğrenci üzerinde yapılan araştırmaya göre 52 ilde başarılı öğrenciler Anadolu liselerinde düşüşe geçti. Fen liselerinde durum daha da kötü. Sadece 4 il ÖSS’de puanını artırdı. Prof. Dr. İrfan Erdoğan, “Anadolu ve fen liseleri ortaöğretimi çökertiyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 4+4+4 kesintili zorunlu eğitimle okul türlerini 3’e indirmeyi hedefliyor. Yeni sistemde Anadolu liseleri kaldırılacak, fen ve sosyal bilimler liseleri birleştirilecek. 40 bin öğrenci üzerinde yapılan bir araştırma Anadolu ve fen liseleriyle ilgili yapılacak düzenlemenin isabetini gözler önüne serdi. Başarılı öğrencileri alan liseler, öğrenci başarısını artırması beklenirken azaltıyor.

2002 OKS ve 2006 ÖSS ham puanları dikkate alındığı çalışmada Anadolu liselerinde pozitif yönde en başarılı iller Ardahan, Şanlıurfa, Yozgat ve Ağrı olurken negatif yönde en başarısız iller ise İstanbul, Bolu,Diyarbakır ve İzmir şeklinde sıralandı. Talim Terbiye Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Anadolu liselerinin kapatılmasının oldukça isabetli bir adım olduğunu belirterek, “Sayıları binleri geçen Anadolu ve fen liseleri ortaöğretime zarar veriyor, adeta çökertiyor” dedi.

52 İLDE BAŞARISIZ OLUNDU

Fatih Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı Yardımcı Doç.Dr. Mustafa Bahar, en başarılı öğrencileri kabul eden Anadolu ve fen liselerinin öğrenci başarısını ne yönde etkilediğini doktora tezinde ortaya koydu. Prof.Dr. İrfan Erdoğan danışmanlığında hazırlanan çalışmada, 2006 yılı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) verileriyle karşılaştırılmak üzere 2002 yılı Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) verilerine ulaşıldı. Taramalar sonunda hatalı olan veriler ayıklandı ve 40 bin 669 öğrencinin verileri değerlendirme için uygun bulundu. Anadolu liseleri 28 bin 976, fen liseleri bin 500, Anadolu öğretmen liseleri 4 bin 3, Anadolu meslek liseleri bin 614, Anadolu kız meslek liseleri 2 bin 167, Anadolu ticaretmeslek liseleri bin3ve Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri bin 406 öğrenciden oluştu. Önce iller bazında Anadolu Lisesi öğrencilerinin OKS veÖSS puanları karşılaştırıldı.

Buna göre 28 ilde öğrenciler ilköğretimde elde ettiği başarıyı lise eğitimiyle artırırken bir ilde herhangi bir değişim gözlenmedi.Geri kalan 52 ilde öğrenciler ilköğretimde edindikleri başarıyı Anadolu lisesinde devamettirmeyerek düşüşe geçti. Bu da başarılı öğrencileri seçen Anadolu liselerinin kişinin başarısını artırmak yerine gerilettiğini gösterdi. Pozitif anlamda en başarılı iller Ardahan, Şanlıurfa, Yozgat, Ağrı, Artvin olurken negatif anlamda en başarısız iller ise İstanbul, Bolu, Diyarbakır, İzmir, Yalova şeklinde sıralandı.Örneğin Ardahanlı öğrenciler genel olarakOKS’de puan standardı ortalamasında yüzde 42’lik başarı gösterirkenÖSS’de bunu yüzde 49’a çıkardı. İstanbullu öğrenciler ise OKS’de yüzde 71’den yüzde 63’e indirdi.

FEN LİSELERİ DAHA KÖTÜ

Fen liselerinde durum daha da içler acısı. Sadece 4 il ÖSS’de puanını artırdı. Geri kalan 77 ilde öğrencilerin ÖSS puanı OKS puanının altında yer aldı. Ortalamayı artırmada en iyiler Tokat, Aydın, Elazığ, Çorum azaltmada ise Kırıkkale, Malatya, Konya, Sivas şeklinde sıralandı.

ORTAÖĞRETİMİ ÇÖKERTTİ

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, 40 bin öğrenci üzerinde yapılan bu araştırmada başarılı öğrencileri alan liselerin, öğrenci başarısını artırması beklenmesine rağmen aksine azalttığını söyledi. Erdoğan, Anadolu liselerinin kapatılmasının oldukça isabetli bir adım olduğunu belirterek, sayıları binleri geçen Anadolu ve fen liselerinin ortaöğretime zarar verdiğini ifade etti. Erdoğan, “Anadolu liselerinin sayılarının yaygınlaşmasının ortaöğretimde çok katı bir ayrıştırma getirdi. Bu da ortaöğretimi çökertti. Anadolu liselerinin kapatılmasının ortaöğretime ve yükseköğretime geçişte uygulanan merkezi sınavların kaldırılması ile tutarlılık gösteriyor” dedi.