Türk Bilim İnsanları Evlerine Dönüyor

TÜBİTAK’ın Türkiye’yi araştırmacılar için cazip hale geldiğini göstermek için 2010 yılında başlattığı “Hedef Türkiye” projelerinin üçüncü serisi 2012 yılının Nisan ayında ABD’de gerçekleştirecek.

Çalıştaylar, TÜBİTAK temsilcileri ve Türkiye’den 20’ye yakın üniversite ve sanayi kuruluşunun katılımıyla, 10 Nisan’da Maryland/Washington D.C., 12 Nisan’da New York ve 14 Nisan’da Chicago’da gerçekleştirilecek.

Cazip imkânlar nedeniyle araştırmalarını ABD’de sürdüren Türk ve yabancı araştırmacılara “Avrupa Komisyonu ve TÜBİTAK destekleri ile Amerika’dan Türkiye’ye dönebilecekleri” çağrısının yapıldığı “Hedef Türkiye Çalıştayları”, 2010 yılından bu yana TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi (TUBİTAK UKO) tarafından organize ediliyor. Çalıştaylar ile; araştırmacıların gerek ulusal gerekse de uluslararası Ar-Ge desteklerini kullanarak Türkiye Araştırma Alanı’na katkı yapabilecekleri mekanizmalardan haberdar olmaları hedefleniyor.

Çalıştaylarda, ABD’deki araştırmacılar Türk akademi ve sanayi kuruluşları temsilcileri ile biraraya gelme imkanı elde ederek, Türkiye’deki kurumları yakından tanıma fırsatı buluyor. Kendilerine sunulan burs ve araştırma destekleri hakkında güncel bilgiler alan araştırmacılar Türkiye’nin kendileri için nasıl bir cazibe merkezi haline geldiğine de tanık oluyor. Çalıştaylar ile ayrıca, yurtdışındaki Türk araştırmacılarımız, AB destekli fonları kullanarak Türkiye’de kısa süreli araştırma yapma konusunda da teşvik ediliyor.

TÜBİTAK bilim-teknoloji insan kaynağı stratejilerinde, dünya çapında bilimsel faaliyette bulunan, dünya standartlarında Ar-Ge yapan, dünyaya açık bir Türkiye Araştırma Alanı’na ulaşılması için, beyin dolaşımından, yani bilgi kazanımı için beyinlerin etkileşiminden yana bir politika izliyor. Bu çalışmalarla Türkiye, Avrupa dışından Avrupa’ya gelmek üzere yapılan araştırma desteği başvurularında en çok başvuruyu alan ülke oldu. TÜBİTAK UKO’nun yürüttüğü faaliyetler özelinde ise bugüne kadar 155 Türk araştırmacı Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı “Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları” desteklerinden yararlanarak Türkiye’ye geri döndü.