2012 Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Seçme Sınavı Klavuzu

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİ SEÇME SINAVI KILAVUZU

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Millî Eğitim Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
6. Kat C Blok
Atatürk Bulvarı No: 98 06648 Bakanlıklar/ANKARA

Telefon : Yurtdışı Teşkilatı ve Eğitim Öğretim Grup Başkanlığı
(0312) 413 17 00-413 16 94

Faks : (0312) 418 82 89

İnternet Adresi : http://abdigm.meb.gov.tr

e-Posta : digmp1@meb.gov.tr

I. BÖLÜM
GENEL ESASLAR

1- Bu Kılavuz:
a) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 09/02/2012 tarihli ve
B.08.0.ABD.0. 01.00.00-902.03-(P1-1)/2535 sayılı Makam Oluru.
b) Sınav Komisyonunun 20/02/2012 tarihli ve (1) sayılı Kararı.
c) 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim
Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında
Yönetmelik”. (Bu Kılavuz’da “Yönetmelik” olarak yer alacaktır.)
esas alınarak hazırlanmıştır.

2- Bu Kılavuz’da geçen Yönetmelik; 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliği ifade etmektedir.

3- Bakanlığımızın yurt dışı teşkilatında boş bulunan ve 2012 yılı içerisinde boşalacak olan eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarına sürekli görevle atanacak personeli seçmek amacıyla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda seçme sınavı yapılacaktır.

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan yabancı dil şartı ile ilgili hükümler ve eğitim müşavirliği ile eğitim ataşeliği için boş kadro sayısı dikkate alınarak, seçilecek personel sayısı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Gruplar ve kadro unvanları Seçilecek personel sayısı
1. Grup- Eğitim Müşavirleri 14
2. Grup- Eğitim Ataşeleri 13
TOPLAM 27

4- Resmî dili Türkçe veya Türkçe’nin lehçelerinden biri olan ülkelere görevlendirilecek eğitim müşavirleri (Astana, Aşgabat, Bakü, Bişkek, Taşkent ve Lefkoşa Eğitim Müşavirleri)
bu Kılavuzda öngörülen sınav kapsamı dışındadır.

5- Bu Kılavuzun yayımı tarihinden sonra, sınav süreci ve mevzuatla ilgili olabilecek yasal ve hukuki düzenlemelerde izlenecek yol Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek ve adaylara duyurulacaktır.

Klavuzun Devamını Bilgisayarınıza İndirmek Ve Detaylı İncelemek İçin Tıklayın