12 yıl zorunlu modern eğitim sistemi ile etiketlenmiş başlıklar

4+4+4 Modern Eğitim Sisteminde Kapmüs Tarzı Liseler

12 Yıl zorunlu eğitim projesi birçok yeniliğide beraberinde getiriyor. 4+4+4 Eğitim sisteminin yanında doğacak yeni ihtiyaçlar göz önünde bulunduruluyor ve birçok lise kampüs haline dönüşecek.   Buna göre özel sektör okul yapacak, devlet ise bu okulları kiralayacak. Kamu-özel ortaklığı ile yapılacak okullar, kampüs şeklinde olacak. Bu yapılarda birden çok