Emin Zararsız’dan talimat geldi! “Okulları tatil süresinde onarın”

Zararsız, eğitim kurumlarının onarılmasına ilişkin yayımladığı genelgede, öğrencilerin kaliteli eğitim ortamının en kısa sürede oluşturulması ve eğitime ayrılan kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılması için okulların tatil süresinde onarılmasının önem arz ettiği uyarısında bulundu.

Bu sebeple illerin ihtiyaçları doğrultusunda ödeneklerin gönderildiğini belirten Zararsız, il milli eğitim müdürlüklerinin illerine tahsis edilen ödenek miktarını dikkate alması gerektiğini kaydetti.

Zararsız, eğitim öğretim hizmetlerini birinci derecede aksatacak nitelikte görülen öncelikli onarım işlerinden çatı, kalorifer tesisatı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, ıslak zeminler ile benzeri onarım ve tadilat ihtiyacı olan eğitim kurumlarına önceliklerine göre planlayacaklarını da belirtti.

-”Onarım işleri izlenecek”-

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız, genelgede devamla şunları kaydetti:

”Okul bina ve eklentilerinin onarılması için bakanlığımızdan herhangi bir program onaylatılmayacak, onarımlar için izin istenmeyecek ve dönem izleme raporu adı altında herhangi bir evrak gönderilmeyecek.

Ancak onarımı yapılan eğitim kurumlarına ilişkin onarım sonuç bilgileri e-yatırım sistemi üzerinden onarım başvuru işlemleri modülü içerisinde yer alan onarım takip işlemleri ekranına girilerek yapılan işlerin izlenmesi ve raporlanması sağlanacaktır.”