İkna odalarına Yök’den inceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevsizlik kararıyla YÖK’e gönderdiği dosya ekinde yer alan şikayet dilekçesinde, ”İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerin eğitim almalarının engellendiği, ikna odalarında bu öğrencilerin mağdur edildiği” belirtildi.

Dilekçe, YÖK Denetleme Kurulu tarafından incelenecek.
YÖK’ten alınan bilgiye göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevsizlik kararıyla YÖK’e dosya ve ekinde yer alan bir şikayet dilekçesi gönderdiği öğrenildi.

Dilekçede, 1996-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerin eğitim almalarının engellendiği, ikna odalarında bu öğrencilerin mağdur edildikleri, psikolojilerinin bozulduğu, manevi olarak çökertildikleri, tehditlere maruz kaldıkları, kişi hak ve özgürlüklerinin yok sayıldığı, bu odaların işkence mahiyetini aldığı, ikna odalarında yaşananların kameraya kanun dışı yollarla kaydedildiği belirtildi.

Dilekçede, bu tarihlerde görevde bulunan İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nur Serter ve İstanbul Üniversitesi’nin diğer görevlilerinin ”Görevi kötüye kullanma” suçunu işledikleri iddia edildi.

Söz konusu görevsizlik kararı ve eklerinin, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’na gönderildiği, Denetleme Kurulu tarafından inceleme, soruşturma yapılarak, rapor hazırlanacağı öğrenildi.

Denetleme Kurulu’nun inceleme, soruşturma safhasının gizli olduğu, soruşturmanın Denetleme Kurulu’nun tabi olduğu mevzuat ve CMK hükümleri açısından gizli olduğundan, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya hakkında herhangi bir açıklama yapılamayacağı belirtildi.

Sponsor Linkler