Mahkeme o sınavı iptal etti

Gazeteci Nuh Yılmaz’ın kızı Z.Y.’nin İstanbul Lisesi’ne puansız-sınavsız kaydedilmesiyle ilgili açılan davada İstanbul 10. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Amerika’da ilköğretimi okuduktan sonra İstanbul Lisesi’ne “yurtdışı öğrenci” statüsünde kaydı yaptırılan gazeteci Nuh Yılmaz’ın kızı Z.Y.’nin aylardır tartışılan kaydı yönetmeliklere aykırı bulunarak iptal edildi. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, velilerin başvurusu üzerine kayıtla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Süreç, İstanbul’un gözde okullarından İstanbul Lisesi’ne, gazeteci Nuh Yılmaz’ın kızının kontenjan dışı “yurtdışı öğrenci” statüsünde kaydedilmesiyle başladı. Z.Y.’nin, 9. sınıfa sınavsız ve puansız yapılan kaydı, velilerin olduğu kadar öğrencilerin de tepkisiyle karşılaştı. 180 öğrenci kontenjanı olan okulda 181. öğrenci olarak kaydı yapılan Z.Y. için Milli EğitimBakanlığı da onay verdi.

VELİLER DAVA AÇTI


‘YÖNETMELİK UYGULANMADI’

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, önceki gün kararını açıkladı. Yönetmelikleri inceleyen mahkeme heyeti, her yıl sınıf başına alınacak 30 öğrenci sayısı kontenjanının Bakanlıkça belirlendiğini vurgulayarak, “Bakanlık her yıl yeniden değerlendirerek okulların hazırlık ve 9. sınıf öğrenci kontenjanlarını kılavuzda ilan ediyor. Yayınladıkları yönetmeliğe göre kılavuz yayınlandıktan sonra kontenjanda değişiklik yapılamaz ve öğrenci yerleştirme kayıt-kabulümerkezi sistemle ve puan esasına göre yapılır. Nakiller, sınıfmevcudu 30 kişiyi aşmayacak şekilde ve nakledilen öğrencinin gitmek istediği okuldaki diğer öğrencilerle eşdeğer ve üstünde puanı olması esasına göre yapılır. Nakli gerçekleştirilen öğrenci Yabancı Dil Sınavı’na alınır” dedi.

‘SINAVA GİRMESİ GEREKİRDİ’

Öğrenci için ABD’nin Washington Büyükelçiliği’nden alınan denklik belgesinin, öğrencinin Amerika’da ilköğretimseviyesinde bir okul bitirdiğini gösterdiğini kaydedenmahkeme heyeti, şu görüşlere yer verdi: “Anadolu Lisesi’ne kayıt yaptırabilmek için önceliklemerkezi sınava girilerek başarılı olunması gerekiyor. Öğrenci Z.Y., Amerika’da LanerMiddle School’da 8. sınıfı bitirmiş. Bitirdiği okulun ilköğretim seviyesinde olup, Anadolu Lisesi seviyesinde bir okul olmadığı anlaşılmıştır. Öğrencinin, merkezi sistemle yapılan sınava da girip başarılı olma şartını taşımadığı, kayıt yapılan okulda kontenjan değişikliği ise yönetmeliğe aykırı olarak kontenjan yayımlandıktan sonra kaydının yapıldığı görülmüştür.”

‘HUKUKA VE HAKKANİYETE AYKIRI’

Bakanlığın belirlediği kuralların dışına çıkılarak, kontenjan olmamasına rağmen Z.Y.’nin İstanbul Lisesi’ne kaydedilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirten mahkeme; şunları kaydetti: “Davalının durumuna uygun bir okula kaydının yapılması gerekirken, yarışma sınavıyla öğrenci kabul eden ve Anadolu Lisesi statüsündeki İstanbul Lisesi’ne yapılan kayıt işleminde ilgili düzenlemelere, hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmamaktadır. Hukuka aykırılığı açık olan kayıt işleminin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.”

BİR HAFTA İÇİNDE İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

İSTANBUL Valiliği’nin, şimdi mahkeme kararına uygun şekilde 181. öğrenci olarak okula kaydedilen Z.Y.’nin kaydının tarihi liseden alınması için, ikinci yarı yılın başlayacağı yarın işlem yapması gerekiyor. Ailenin Bölge İdare Mahkemesi’ne bir hafta içinde itiraz hakkı bulunuyor. Kararın valiliğe ve aileye yarın tebliğ edileceği ve bir haftalık sürecin de yarın başlayacağı belirtildi. İtirazın kabul edilmemesi halinde Z.Y.’nin kaydının okuldan alınması gerekiyor.

YIL KAYBETME TEHLİKESİ

Z.Y. bundan sonra klasik lise veya özel okula devam edebilir. Almanca okuyan Z.Y., bu dilde hazırlık sınıfı olan özel okula gitmesi halinde yıl kaybetmemiş olacak. Aksi halde Z.Y.’nin bir yıl kaybı olacak, seneye 9. sınıfa başlayacak.

KARAR TARTIŞMA YARATACAK

İSTANBUL 10. İdare Mahkemesi’nin aldığı bu kararla birlikte Anadolu liselerine sınavsız geçişlerin önü kısmen de olsa kapatılmış oldu. Mahkeme aldığı kararı, geçici 2. maddeye dayandırarak, yurtdışı öğrenci statüsünde, aralarında Kabataş Erkek, Kadıköy Anadolu, Cağaloğlu Anadolu, Vefa Anadolu ve Pertevniyal Anadolu Lisesi gibi gözde okullara kayıt yaptıran 78 öğrencinin kaydını da hukuken tartışmalı hale getirdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜROKRATLARINA DAVA YOLDA

İSTANBUL Lisesi öğrenci velilerinin avukatı Ömer Yasa konuyla ilgili şunları söyledi: “ABD’de bitirdiği okulun ilköğretim seviyesinde olduğunuWashington Büyükelçiliği, temmuz ayında bildiriyor. Buna rağmen çocuğun kaydı Anadolu Lisesi statüsünde olan İstanbul Erkek Lisesi’ne bakanlık emriyle yapılıyor. Mahkeme, bu okula sınavsız- puansız ve kontenjan harici girilemeyeceğini bildirdi, hatta çocuğun eğitimine denk bir okula yazılması gerektiğini vurguladı. Bu karar aynı zamanda bakanlığın açıkladığı benzer yöntemlerle Anadolu liselerine kaydedilen 78 öğrencinin durumunu da hukuken tartışmalı hale getiriyor. Karar kesinleştikten sonra Z.Y.’nin kaydedilmesinde sorumluluğu olan bürokratların yargılanması için de hukuki süreç başlatacağız.”