Meslek Liselerinin gün geçtikçe cazibesi artıyor

Meclis Eğitim Komisyonu’nda kabul edilerek TBMM Başkanlığı’na sunulan 12 yıllık kademeli eğitim yasa tasarısı, eski sistemde işlemez hale getirilen meslek liselerinin yıldızını yeniden parlatacak.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nun, zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkartan yasa teklifi teklifine ilişkin hazırladığı rapor, manifesto niteliğinde değerlendirmeler içeriyor. CHP’nin İmam Hatip tartışmalarına hapsettiği tasarıya ilişkin raporda, 12 yıllık zorunlu eğitimin hemen tüm gelişmiş ülkelerde uygulandığına dikkat çekiliyor. Tüm gelişmiş ülkelerde özellikle mesleki eğitim kurumlarına ağırlık verildiğine dikkat çekilirken, 12 yıla çıkarılan zorunlu eğitimle mesleki eğitimin de yeniden canlandırılacağının altı çiziliyor.

8 Yıllık zorunlu eğitim köyleri vurdu

28 Şubat dayatması olan 8 yıllık eğitimin başarısız olduğuna dikkat çekilirken, “Köylerdeki okulların birçoğu 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitim nedeniyle kapanmıştır. Kesintisiz zorunlu eğitim süreci, merkezdeki okullarda yığılmalara sebep olmuştur. 8 yıllık eğitim uygulaması, mesleki ve teknik liseleri olumsuz yönde etkilemiş, ÖSYM’nin çeşitli kaygılarla getirdiği katsayı tartışmaları sonucu bu okullar cazibesini yitirmiştir. Bu yüzden de bahse konu okullardan, genel liselere öğrenci akışı olmuştur” denildi. TBMM Milli Eğitim Komisyonu hazırladığı rapordaki bazı tespitler şöyle:

HAYAT BOYU ÖĞRENME: “Türk eğitim sisteminin yaygın eğitimi de içerecek şekilde hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla yeniden düzenlendiği ve eğitim-öğretim süreçlerini hayat boyu öğrenmeye dahil eden bir anlayış içerisinde getirilen bu kanun teklifiyle, eğitim süresinin on iki yıl olarak yeniden yapılandırılması öngörülmüştür.

MESLEK LİSELERİNE DARBE: 8 yıllık zorunlu ve kesintisiz eğitimin amaçlarına ulaştığı söylenemez. Zira kesintisiz zorunlu eğitim süreci meslek liselerine büyük darbe vurmuştur. Gelişmiş ülkelerdeki yüzde 40/60 gibi olan genel lise/meslek lisesi oranı ülkemizde tersine dönmüştür. Türkiye’de işsizlik oranı yüksek olmasına rağmen son yıllarda kalifiye işçi yetiştirmede büyük sorunlar yaşanmıştır. HAMZA ERDOĞAN ANKARA

Katsayı adaletsizliği yeni sistemle kaldırılacak

8 YILLIK EĞİTİM KÖY OKULLARINI VURDU Köylerdeki okulların birçoğu 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitim nedeniyle kapanmıştır. Öğrenci sayısının azalması, onların da nakledilmesini zorunlu kılmıştır. Köylerin birçoğu, sorun olduğunda bilgisine danışılan öğretmenden bu nedenle mahrum kalmıştır. Kesintisiz zorunlu eğitim süreci, merkezdeki okullarda yığılmalara sebep olmuştur.

FİZİKİ MEKANLAR SORUNU: Bu gelişmeler ışığında, bugün Türkiye’de 8 yıllık zorunlu eğitimde gelinen noktanın yeterli olmadığı görülmektedir. Ayrıca 8 yıllık zorunlu eğitime geçişte, ilkokullar ile ortaokulların birleştirilmesi sonucunda çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Farklı yaş grupları ve gelişim özellikleri gösteren öğrencilerin aynı çatı altında eğitim görmeleri, farklı sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

KATSAYI ADALETSİZLİĞİ: 8 yıllık eğitim uygulaması, mesleki ve teknik liseleri olumsuz yönde etkilemiş, ÖSYM’nin çeşitli kaygılarla getirdiği katsayı tartışmaları sonucu bu okullar cazibesini yitirmiştir. Bu yüzden de bahse konu okullardan, genel liselere öğrenci akışı olmuştur.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ENDİŞESİ: İlk 4 yıldan sonra açık öğretim sisteminin getirilme teklifi, eğitimde devamlılık ve başarı kriterlerini düşürmeye açık olmakla birlikte, özellikle cinsiyet eşitsizliğine sebep olabilecek kaygıları doğurmaktadır. Getirilen teklifte okul öncesi eğitimin yer almaması, öğrencilerin ilkokul düzeyinde öngörülen ilk iki yılında ciddi uyum sorunlarına sebep olabilecek niteliktedir.”