Ortaöğretim Yönetmeliği Değişiyor!

Yeni düzenlemeye göre, liselerde artık aşçı, diyetisten, bahçıvan, hemşire ve şoför olacak. Okullara kamera ve alarm sistemi kurulması mecburi olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunun ardından Ortaöğretim Yönetmelik Taslağı’nı da sil baştan değiştirdi.

Yeni mevzuata göre, liseler artık aşçı, diyetisyen, bahçıvan, hemşire ve şoför çalıştıracak. Obeziteyle mücadele kapsamında okullarda aşçı ve diyetisyen görevlendiren bakanlık, güvenliğin sağlanması amacıyla kamera ve alarm sistemi kurulmasını da mecburi hale getiriyor. Hemşireler ise öğrencilerin sağlık hizmetlerini yürütecek, revir ve ilkyardımda bulunacak.

Zaman’ın haberine göre; Çocuklar arasında obezite ve diyabetin yaygınlaştığını dikkate alan MEB, Sağlık Bakanlığı ve doktorların önerisiyle yönetmelik taslağında aşçı ve hemşirelerin görevlendirilmesine yer verdi. Okullarda görevlendirilen aşçıların varsa diyetisyenin, beslenme rehberini esas alarak günlük yemek hazırlayıp kalite ve görüntüsünü bozmadan servis yapması öneriliyor. Hemşireler ise okullarda sağlık hizmetlerini yürütecek, revir ve ilkyardımda bulunabilecek. Özellikle diyabet hastası çocukların kullandığı insülin iğnesinin vurulması, şeker komasına girmeden öğrencinin hastaneye sevk edilmesi ve kronik rahatsızlığı olanların bilinçlendirilmesi konusunda okullarda hemşireye ihtiyaç duyuluyor.

MEB, ‘Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında okul bahçelerinde de bahçıvan görevlendirecek. Bahçıvan, bahçenin genel bakımından sorumlu olacak. Doğu ve Güneydoğu’daki okulların yaşadığı güvenlik sıkıntıları da yönetmelik taslağında ayrıntılı olarak yer buldu. Taslağa göre okullarda varsa gece bekçisi görevli olacak yoksa en az üç personelin çalıştığı yerlerde sırayla görevliler nöbet tutacak. Yeterli personelin olmadığı durumlarda ise Emniyet’ten yardım istenecek. Bunun yanında okulların kamera ve alarmla korunması sağlanacak.

Mesleki ve teknik eğitimin önemini artıracak düzenlemelere yer verilen taslakta ayrıca meslek lisesinde okuyanların staj süreleri de uzatıldı. Mevcut sistemde yılda 300 saat staj yapmakla yükümlü olan öğrencilerin yeni yönetmelik taslağında 320 saat staj yapmaları gerekecek. Taslakta ayrıca yurtdışında staj imkanı getirilerek öğrencilere işletmelerin yurtdışı görevlendirmelerinde yer almaları sağlanacak.