Polis Kolejlerine Öğrenci Alımı

Ankara ve Bursa’da bulunan polis kolejleri öğrenci alımı yapıyor.
Öğrenciler, 5-23 Mart tarihleri arasında eğitim gördükleri okullarda başvuru yapılabilecekler.

Polis Koleji Sınavına girmek isteyen öğrenciler, SBS üzerinden 5-23 Mart tarihleri arasında öğrenim gördükleri okullarda başvuruda bulunacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, adaylar ilk olarak 2012 yılı 8. sınıf Seviye Belirleme Sınavı’na (SBS) girecek.

SBS için öngörülen bedel bankaya yatırıldıktan sonra Polis Koleji sınavlarına girmek isteyen öğrenciler 5-23 Mart 2012 tarihleri arasında öğrenim gördükleri okullarına başvuruda bulunacak, Polis Koleji başvurusu yaparken ayrı bir sınav ücreti yatırmayacak.

Öğrencinin polis koleji başvurusu öğrenim gördüğü okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak ve elektronik onaylamadan sonra başvurunun iki çıktısı alınarak veliye imzalatılıp bir nüshası kendisine verilecek, bir nüshası da okul müdürlüğünde saklanacak.

Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların tespiti ortaöğretim yerleştirme puanına (OYP) göre yapılacak. Ortaöğretim yerleştirme puanı değerlendirilmesi sonucunda erkek ve kız adayların sıralaması ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Ortaöğretim yerleştirme puanına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru o yıl koleje alınacak öğrenci sayısının yirmi katına kadar aday çağrılabilecek.

Sınava katılmaya hak kazanacak adayların değerlendirmesi OYP’ye göre yapıldıktan sonra adayların başarı ve puan durumları MEB tarafından, Ankara Polis Koleji Müdürlüğüne verilecek.

Polis Kolejine Giriş Sınavına katılmaya hak kazanacak adaylar 13 Temmuz’dan itibaren www.egm.gov.tr, www.poliskoleji.k12.tr ve www.oges.meb.gov.tr internet sitelerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Sınavlar 23-27 Temmuz arasında

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar duyurulduktan sonra, başarılı olanlar SBS sınavına başvurdukları İl Emniyet Müdürlüklerinin Eğitim Şube Müdürlüklerine başvuruda bulunacak.

Adaylar, 23-27 Temmuz’da yapılacak sınavlara katılacak.

Polis Koleji’ne giriş sınavı, mülakat, beden eğitimi ve yazılı sınav (test) aşamalarından oluşacak.

Mülakat 23-24-25 Temmuz’da, beden eğitimi sınavı 26 Temmuz’da, yazılı sınav ise 27 Temmuz’da yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek Değerlendirme Komisyonu sorumluluğunda, yazılı sınav kağıtları optik okuyucuyla bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirilecek ve ilan edilecek.

Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar asıl ve yedek durumlarına göre ilanen duyurulacak. Sınav sonunda başarılı adaylar sınav sonucunun ilan edilmesini müteakip 31 Temmuz Salı günü saat 18.00’den itibaren en çok 20 gün süreyle intibak eğitimine alınacak.

İntibak eğitimi başlama tarihi kendilerine ilanen tebliğ edilmesine rağmen 3 gün içinde eğitime katılmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılacak ve yerlerine sıradaki yedek adaylar çağrılacak. Tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içerisinde gelmeyen yedek adaylar da haklarından vazgeçmiş sayılıp, yerine sıradaki adaylar çağrılacak.

Aday öğrencilere intibak eğitimi süresi içerisinde okulun denetim ve gözetiminde tam teşekküllü devlet hastanelerinden Sağlık Kurulu raporu aldırılacak.

Duyuruda, mülakat sınavında ve sonrasında adaylara aldırılacak sağlık raporunda mağdur olmamaları ve hayal kırıklığı yaşamamaları için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini çok iyi okuyup, kendi durumlarını iyi değerlendirmeleri gerektiği uyarısında da bulunuldu.

Sağlık şartları yönetmeliğine göre adayın yüzünde ve görünen yerlerinde eşkal belirleyici ağız, diş ve çene yapısındaki bozukluk, düz tabanlık, renk körlüğü bulunmaması ve her iki gözün sıfır derece, ihtilafsız tam kusursuz olması gerekiyor.