Üniversiteye Girmeye Hak Kazanan Öğrenci Eğitimini Bırakıyor

Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin %37’sinin çeşitli nedenlerle eğitimini bırakıyor.

 

Araştırma Türkiye’deki 13 üniversitede yapıldı.

Öğrencilerin yüzde 14’ü ailevi nedenler, yüzde 13’ü disiplin kuralları, yüzde 10’u da ekonomik sorunlar yüzünden üniversite eğitimini yarıda bırakıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin 13 üniversitede yaptığı araştırma, öğrencilerin yüksek öğrenimde karşılaştığı zorlukları ortaya serdi. Araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 6’sına aileleri para göndermiyor. Yüzde 25’i eğitimi için yeterli maddi imkâna sahip olmadığını düşünüyor, yüzde 50’si de bu konuda endişe taşıyor.

KREDİ SİSTEMİ ETKİLİ DEĞİL

Farklı fakültelerde öğrenim gören toplam bin 839 öğrenciyle görüşülerek yapılan araştırmaya göre, öğrencileri en çok ekonomik problemler zorluyor. Çalışmada görüşülen öğrencilerin yüzde 25’inin eğitimini sürdürmek için yeterli maddi imkâna sahip olmadığını belirttiği, yüzde 50’sinin de endişeli olduğu ancak “Muhtemelen öğrenimimi sürdürmek için yeterli parayı bulacağım” seçeneğini işaretlediği ortaya çıktı. Araştırmanın sonuç raporunda; parasızlığın öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz etkileyeceği belirtilirken, “Öğrencilerin yüzde 6’sına ailelerinin para göndermediği saptanmıştır. Bu durum yükseköğretim düzeyinde kredi ve burs sistemlerinin yeterince etkili işletilmediği şeklinde yorumlanabilir” ifadelerine yer verildi.

YÜZDE 30’U DERSLERE İLGİSİZ

Araştırma sonuçlarına göre okuldan kaydı silinen öğrencilerin büyük bölümünün derslerinde başarısız olduğu ortaya çıktı. Öğrencilerin yüzde 30’unun derslerine yeterince ilgi göstermediği belirlenirken yüzde 18’inin sınıf geçme kurallarından zorlandığı kaydedildi. Öğrencilerin yüzde 14’ü ailevi nedenler, yüzde 13’ü disiplin kuralları nedeniyle öğrenimini yarıda kesmek zorunda kalırken yüzde 10’unun ise ekonomik problemlerle karşılaştığı için kaydını sildirdiği ifade edildi. Araştırmanın sonuçları öğrencilerin ödenen harç miktarlarını yüksek bulduğunu da gözler önüne serdi. Öğrencilerin yüzde 72’sinin belirlenen öğrenim harcı miktarlarını fazla bulduğu ve harç ödemek zorunda kalmaktan rahatsız olduğu belirlendi.

Hocalar yetersiz bulunuyor

Araştırmada öğrencilerin öğretim elemanlarını da yetersiz bulduğunu gösterdi. Öğrenciler, öğretim elemanlarını genel olarak ‘orta’ düzeyde değerlendirirken, öğrencilerin hiçbir öğretim elemanını ‘çok iyi’ olarak nitelendirmediği de ortaya çıktı.

İletişim eksikliği çok büyük

Öğrencilerin öğretim elemanlarıyla sağlıklı diyalog kuramadığının ortaya çıkması araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri oldu. Öğrencilerin yüzde 76’sı bölümlerindeki öğretim elemanlarıyla rahat diyalog kuramadıklarını belirtti. Araştırmada, “Karşılaştığım sorunlarda üniversitede yardım edebilecek kimseyi bulamıyorum” diyen öğrenci sayısı ise yüzde 43.

Yarısından fazlası kaygılı

Yapılan araştırmaya göre üniversite öğrencilerinin yüzde 58’i okulu tamamlamak için önlerinde engeller olduğunu düşünürken sadece yüzde 42’si “Önümde bir engel göremiyorum” seçeneğini işaretledi. Öğrencilerin yüzde 29’u dersler, öğretim elemanları ve destek hizmetleri gibi fakülteyle ilgili sorunlar nedeniyle kaygı yaşarken, yüzde 28’i ise aile yükümlülükleri, maddi ve kişisel sorunlar gibi etkenler nedeniyle amaçlarına ulaşamayacaklarını düşünüyor.