Yeni Eğitim Sisteminde Tercih Hakkı Bireyde Olacak

Ak Parti, 12 yıllık zorunlu eğitimi vatandaşa anlatacak. Bunun yanı sıra verilmek istenen temel mesaj ise “Seçmeli derslerde tercih devletin değil bireyin olacak” denildi.

AK Parti yönetimi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 4+4+4 eğitim modelinin halka anlatılması için teşkilata verdiği talimat doğrultusunda harekete geçti. AK Parti Genel Merkez yönetimi tarafından teşkilata gönderilen “Eğitim Sistemi’nde Reform” başlıklı bilgi notunda yeni eğitim sisteminin öğrenciler ve ailelerin hayatında yapacakları değişiklikler tüm detaylarıyla anlatıldı. Özellikle “Türkiye’de zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran değişiklikle Cumhuriyet tarihimizde ilk kez milli eğitim sistemi halkın iradesiyle şekillenmiş oldu” vurgusu yapıldı.

12 yılda geç bile kalındı

– Eğitim ve öğretim hizmetlerinde temel hedefimiz, kız-erkek ayrımı yapmadan herkesi eğitmek, rekabet içinde geliştirmek ve onları hayata hazırlamaktır.

– Dünyada 197 ülkenin içinde sadece İrlanda’da 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimin uygulandığını ve 130 ülkede ise zorunlu eğitim süresinin 9-14 yıl arasında olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ülkelerden geri kalmamak adına ülkemizdeki zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkarılması için geç bile kaldığımız söylenebilir.

– Sistemin getireceği en önemli yeniliklerden biri ise ders seçme hakkı… Ortaokullarda Türkçe, matematik, fen, sosyal bilgiler ve yabancı dil gibi temel dersler dışında seçimlik dersler ile lise eğitimi için altyapı oluşturulacaktır. Bundan sonra isteyen her öğrenci veya velisi Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin Hayatı derslerini de seçmeli olarak alabilecek. Eğer öğrenci gelecekte İmam Hatip Lisesi okumak istiyorsa bu program için gerekli olan seçmeli dersleri alabilecek ya da sosyal bilimler programına devam etmeyi istiyorsa yine seçmeli derslerden sosyal bilimler derslerini seçme hakkına sahip olacak.

Katsayı zulmü sona ermiştir

– Ortaokullardaki temel dersler dışındaki seçimlik dersleri öğrencinin veya ebeveynin isteğine ve tercihine bağlı olarak alabilme esnekliği getiriyoruz. Tercih devletin değil bireyin olacaktır. Böylece devlet bireylerin demokratik hak ve taleplerine sınırlama getirmeyecek, aksine sağlanan esneklik ile bu hak ve taleplerine cevap verecektir.

– Birçok gencin geleceğini olumsuz yönde etkileyen ideolojik amaçlayapılmış olan katsayı zulmü bu kanunla sona ermiştir.

HER KADEMENİN AMACI FARKLI

Daha özgür öğrenciler

– İlk 4 yıl ilkokul: Öğrencilerin çevreye duyarlılıklarını artıracak, becerilerini geliştirecek, sosyalleşmelerini sağlayacak ve temel yaşam kurallarını öğrenecekleri zorunlu eğitim kademesi olarak tasarlanmıştır.

İkinci kademe 4 yıl ortaokul: Bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma amaçlı seçmeli derslerin alınacağı zorunlu bir kademe olarak tasarlanmıştır.

Üçüncü kademe 4 yıl lise: Genel, mesleki ve teknik olarak bilgiye erişim, bilgiyi kullanma, hayata ve bir üst öğrenim olan üniversite eğitimine hazırlanmak amacıyla zorunlu eğitimin üçüncü kademesi olarak tasarlanmıştır. Ortaokullarda, öğrencilerin daha özgür bir birey olarak sivil toplum ve demokratik devlet anlayışı gereğince eğitim süreçlerinde özgür ve karar değiştirme hakkına sahip olmalarına fırsat verilmektedir.

– Bu kanunun yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında eğitim görenlerin eğitimlerini bu kurumlarda tamamlaması kararlaştırıldı.

– Hükümetimiz, ülkemizin geleceği açısından zor olanı seçmektedir.