Yeni Vakıf Üniversitesi MEF Adıyla Kuruluyor

Üniversitenin kurulmasıyla ilgili YÖK Kurumları Teşkliatı Kanunu’nda değişiklik yapan kanun tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Tasarıya göre, MEF Üniversitesi, İbrahim Arıkan Eğitim ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Vakfı tarafından İstanbul’da kurulacak. Üniversite, eğitim, mühendislik ve mimarlık, iktisadi ve idari bilimler ile hukuk fakülteleri, meslek yüksekokulu, fen bilimleri ve sosyal bilimler enstitülerinden oluşacak.