Lise 3 Yılda Bitirilebilecek!

Milli Eğitim bakanlığının yeni yönetmeliği 4 yıllık liseyi 3 yılda bitirebilme imkanı sağlıyor. Ders süreleri 5 dakika kısalacak. Beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlardan sınıfta kalma yok.

Milli Eğitim Bakanlığı, 4+4+4 kesintili 12 yıllık zorunlu eğitim sistemiyle birlikte lise yönetmeliğini de sil baştan değiştirdi. Yeni yönetmelik taslağında, başarılı öğrenciye okulu 1 yıl erken bitirme hakkı verilirken, sınıf mevcutlarına da 30’u aşmaması için sınırlama getirildi. Dersliğin yetersiz olduğu okullarda sınıf mevcutları maksimum 40’a kadar çıkabilecek. Taslağa göre, liselerde ders süresi 45 dakikadan 40’a inecek. Ayrıca, dershanelere giden öğrencilerin doktordan rapor derdi de sona erecek. Taslakta, bir yıllık devamsızlık süresi 20 günden 45 güne çıkartılıyor. Özürsüz olarak derse gelmeyen öğrenci aynı gün velisine SMS’le bildirilecek.

SENDİKALARDAN GÖRÜŞ
12 yıllık kademeli ve zorunlu yeni eğitim sisteminin kanunlaşmasının ardından hazırlıklarını sürdüren MEB, liselerdeki işleyişi düzenleyen Ortaöğretim Kurumları Yönetmelik taslağını hazırladı. Sendikalara görüş almak için gönderilen taslakta devrim niteliği taşıyan birçok yeniliğin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Taslağa göre, ders yılı 180 iş gününden az olmayacak. Bir ders yılında toplam iş gününün dörtte üçünden daha az okula devam eden öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılacak. Devamsızlığı 40 günü aşan öğrencinin durumu velisine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecek ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenecek. Devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her onuncu günü bitiminde velisine yazılı olarak iletilecek.

BAŞARIYA ÖDÜL
Taslağa göre isteyen ve belirlenen şartları yerine getiren öğrencilere de bir yıl erken mezuniyet imkânı getiriliyor. 10’ıncı sınıf sonunda bütün derslerden başarılı olup yılsonu başarı puanı en az 90 ve üzeri olan 11’inci sınıf öğrencileri erken mezuniyet hakkından yararlanabilecek. Erken mezuniyet için başvuruda bulunanların o yılın üniversiteye giriş sınavına başvuruları da sağlanacak. Taslağa göre Güzel sanatlar ve spor liseleri hariç beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinde puanla değerlendirme yapılmayacak. Böylelikle bu tür yetenek derslerinde kalma veya geçme durumu söz konusu olmayacak. Yönetmelikle ayrıca şunlar geliyor:

Okullarda sağlık hizmetlerini yürütmek üzere hemşire görevlendirilebilecek.
Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunan öğrencilere disiplin yolu görünecek.

İMAM HATİPLERE MESCİT
İşletmelerdeki mesleki eğitimin gündüz yapılması esas olacak. Ancak bu eğitim, sektörün ve program türünün özelliğine göre, staj 24.00’ü geçmemek koşuluyla gece de yapılabilecek.
Teknik lise veya mesleki ve teknik ortaöğretim okullarından mezun olanlardan isteyenlere, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilecek.
Yeni sistemle yeniden açılacak imam hatip liselerine mescit geliyor. İmam hatip liselerinde, meslek dersleri uygulamalarının yapılması için uygun alanlar veya uygulama mescitleri oluşturulacak.

6 ZAYIFLA SINIFTA KALINACAK
Genel liselere nakil ve geçişlerde resmî ve özel Anadolu lisesi, Anadolu öğretmen lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, polis koleji ve askeri liselerden aynı sınıf seviyesinde zamana bağlı olmaksızın geçiş yapılabilecek. Farklı tür program uygulayan okullardan, 9’uncu sınıflarda zamana bağlı olmaksızın, 10 ve 11’inci sınıfların sonunda ders kesiminden, yeni öğretim yılının başlangıcına kadar nakil yapılabilecek
Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, başarısız ders sayısı en fazla 4 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçecekler. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar edecekler.

BAŞARI KRİTERİ DEĞİŞİYOR 0-44 ARASI ‘GEÇMEZ’ OLUYOR

Puanla değerlendirme sisteminde değişiklik yapılıyor. Şu anda puan olarak 0-24 “Etkisiz”, 25-44 “Geçmez” iken yeni şekliyle 0-44 “geçmez” oluyor.

Ders yılı sonunda bir dersten başarılı olma kriterleri değişiyor. Mevcut haliyle birinci dönem notu etkisiz (0-24) ise ikinci dönem notu orta olunca geçiliyordu. Artık geçilemiyor. Birinci dönem en az 35, ikinci dönem ise 45 not almak veya birinci dönem notu 35’ten az ise ikinci dönem en az 70 almak gerekiyor.

Başarısız dersi olanların ortalamayla sınıf geçmesi bazı liselerde kolaylaştırılıyor. Başarısız dersi olanlardan Yılsonu Başarı Notu, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde 3.50; Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00; genel liseler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile mesleki ve teknik liselerde 2.50 olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçerken yeni durumda ayrım yapılmaksızın bütün liselerde Yılsonu Başarı Puanı 50 olanlar başarısız dersi olsa dahi sınıf geçebiliyor.

Sorumlu geçmede ders sayısı artırılıyor. Sınıfını geçemeyen öğrencilerden, alt sınıflar da dâhil toplam 5 dersten fazla başarısız olanlar sınıf tekrarı yaparken bu sınır 6 derse çıkarılıyor.

İMAM HATİP ORTAOKULLARI, 15 YIL SONRA YENİDEN
Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun ile 1997- 1998’den bu yana kapalı olan imam hatip okullarının ortaokul bölümleri yeniden açılacak. MEB, bu amaçla çalışmalarını sürdürüyor. Öğrenci sayısı fazla imam hatip liselerinin bünyesinde ortaokul açılamayacağı için bu okulların ayrı yerlerde açılması öngörülüyor. Zorunlu eğitimi 1997-1998 eğitim öğretim yılından itibaren kesintisiz 8 yıla çıkaran düzenlemeyle; 1996-1997 eğitim öğretim yılı verilerine göre sayıları 594 olan, 318 bin 799 öğrencisi bulunan imam hatip ortaokulları kapatılmıştı.

2010’DA TALEP ARTTI
Ortaokulların kapanmasıyla; lise bölümlerinin öğrenci sayılarında da düşüş yaşandı. Bu liselere; 1996-1997’de yeni kayıt olan 64 bin 299 öğrenci sayısı, 1997-1998’de 55 bin 712’ye, 1998-1999’da 38 bin 135’e geriledi. Ancak 2010-2011’dan itibaren öğrenci ve okul sayısında artış yaşandı. MEB’in verilerine göre 493 imam hatip lisesinde 112 bin 608’i erkek, 123 bin 31’i kız öğrenci olmak üzere toplam 235 bin 639 öğrenci okurken bu sayı, 2011- 2012’de 537 imam hatip lisesine, 126 bin 429’u erkek, 141 bin 816’sı kız olmak üzere 268 bin 245 öğrenciye çıktı.

DANIŞTAY’DAN ’19 MAYIS’ GEREKÇESİ
Danıştay, “19 Mayıs Genelgesi”nin yürütmesini, il ve ilçelerdeki törenlerde öğrencilerin katılımı engellendiği için durdurduğunu açıkladı. Danıştay Başkanlığı, Danıştay 10’uncu Dairesi’nin kararının gerekçesini internet sitesinde yayınladı. Danıştan 10’uncu Dairesi’nin kararında bayram kutlamalarına ilişkin yönetmelik ve yönergelerde, il ve ilçelerde düzenlenecek 19 Mayıs törenlerine öğrencilerin katılımını gerekli kılmasına rağmen genelgenin bunu engellediği ve belirsiz bir durum yarattığı kaydedildi. Kararda şöyle denildi: “İlgi yönetmelik ve yönergeyle yapılan düzenlemelerle, 19 Mayıs’ta il ve ilçe düzeyinde ortak formatta yapılacak törenlerde yetkili komitelerce belirlenecek sayıda öğrencilerin katılımı gerektiği halde bu gerekliliği ortadan kaldıran ifadelere yer veren dava konusu genelge, yönetmelik ve yönergeye aykırı saptamalar içerdiği gibi bir düzenleyici işlemde olması gereken ‘açık ve belirgin olma’ niteliğini de taşımamaktadır.” ANKARA

ÖĞRETMENLER ŞİDDETİ PROTESTO ETTİ
Eğitim-Bir-Sen ve Türk Haber-Sen üyesi öğretmenler, başta İstanbul, Ankara ve İzmir’de olmak üzere pek çok kentte düzenledikleri gösteriler ve basın açıklamalarıyla öğretmenlere yönelik artan şiddeti protesto etti.