MEB’in Yeni Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji

Milli eğitim bakanlığı mesleki ve teknik liseslerde strateji değiştiriyor.

MEB, mesleki ve teknik eğitimi masaya yatıracak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitime ilişkin politikalar belirlemek için çalıştay düzenleyecek.

“Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı”, 24-25 Şubat 2012 tarihlerinde Antalya’da yapılacak.

Bakanlık, çalıştayla uygulanabilir, rasyonel bir mesleki eğitim sistemi modelinin ortaya çıkarılması ve modeli hayata geçirmek için gereken politika, tedbir ve eylem adımlarının belirlenmesini amaçlıyor.

Mesleki eğitimin enine boyuna tartışılacağı çalıştayda, örgün mesleki ve teknik eğitimin yapısı ve modellemesi, mesleki eğitim stratejilerini etkileyen, yön veren kurumlar, mesleki ve teknik eğitimde öğretim programları, staj uygulamaları, mesleki eğitimin finansmanı, yönetimi ve sektörle ilişkileri, mesleki ve teknik eğitimin algısı ve öğrenci profili konuları masaya yatırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK bürokratlarının ve bazı üniversitelerin öğretim üyelerinin danışma kurulunda yer alacağı çalıştayın moderatörlüğü ise Kalkınma Bakanlığı yetkililerince sağlanacak.

Çalıştaya, üniversitelerden 55 akademisyen, kamu kurum ve kuruluşlarından 32 temsilci, sivil toplum kuruluşlarından 47 temsilci, sektörden 23 temsilci, MEB merkez teşkilatından 23 üst düzey yönetici, taşra teşkilatından ise 3 milli eğitim müdürlüğü yöneticisi, 18 okul müdürü, 7 öğretmen olmak üzere 28 temsilci katılacak.